Schilderkunst

C. Leg

Schilder en beeldend kunstenaar C.leg werkt al enkele jaren in het clair-obscur op zoek naar wat in ons het meest ongeschikt is voor licht, voorbij verlokkingen en verlatenheden, de entropie die gepaard gaat met de eeuwige tegenstelling tussen Eros en Thanatos.

Deze felle strijd die de expressionisten op hun eigen manier zo goed vertalen in vervorming en vormloosheid, is voor een schilder met een realistisch vakmanschap een moeilijk onderwerp om aan te pakken aangezien de tegenstelling tussen realisme en expressionisme sterk blijft.

Alsof deze innerlijkheid alleen verborgen kon worden onthuld, waardoor een hele beeldstroom oneigenlijk voor onze tijd werd gedegradeerd tot een relatieve vertrouwelijkheid.

Het is dan ook heel natuurlijk dat C.leg, na een lang werk van informele, magmatische schilderkunst (zoals A. Erhenzweig het misschien noemde), dat in Frankrijk en in het buitenland werd tentoongesteld, in een figuratieve benadering zijn werk rond deze kwestie voortzet van vorm en inhoud. Vragen die, hoewel ze altijd de kern van het artistieke probleem vormen, vandaag de dag worden verergerd door onze klinische en esthetische samenlevingen, geobsedeerd door de schijnbare behoefte aan presentatie, verpakking, van het zichtbare tot het gevoelige.
Ontdek

Kunstwerken